Infoline
Potrebujete poradiť?
+420 725 573 516
(Po–Pia, 8:00–16:30)
V košíku máte
Váš košík je bohužiaľ prázdny :-(
Váš košík je bohužiaľ prázdny :-(
... nie je to trochu škoda?
 • Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Udeľujem týmto výslovný súhlas so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov správcom Obchodnej spoločnosti spoločností KomTeSa spol. s r.o., IČO: 45535663, DIČ: CZ45535663, so sídlom Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1556 (ďalej len "správca"), pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre nasledujúce údaje:
  1. Uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom webovej stránky, pričom na tento účel sú osobné údaje spracúvané správcom, minimálne počas platnej záručnej doby zakúpeného výrobku, pre ktorý je to nevyhnutne potrebné s ohľadom na uvedený účel. Neposkytnutie týchto údajov má za následok nemožnosť spracovania dopytov resp. kúpnych zmlúv prostredníctvom webových stránok.
  2. Ponúkanie tovaru a služieb, vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickou formou na e-mailovú adresu kupujúceho.
 2. Udeľujem týmto súhlas so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov správcom, pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre nasledujúce údaje:
  1. Meno
  2. Priezvisko
  3. Adresa (fakturačná, dodacia)
  4. Telefón
  5. E-mail
  6. História objednávok v e-shope
 3. Účelom spracovania týchto osobných údajov je predaj tovaru zo strany správcu a všetky ďalšie právne konania s tým súvisiace.
 4. Tento súhlas je možné kedykoľvek vziať späť, a to zaslaním e-mailu na adresu kontaktuj@jackery.sk
 5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje pre správcu však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  1. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, Česká republika
  2. Direct Parcel Distribution SK s. r. o., Technická 7, 821 04 Bratislava
  3. Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava
  4. ComGate Payments s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava
  5. Ecomail.cz s. r. o., Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, Česká republika
  6. Google - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Google Analytics
   • Google Tag Manager
 6. Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:
  1. Vziať súhlas kedykoľvek späť
  2. Požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
  3. Požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.
  4. Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť.
  5. Požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.
  6. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Prehlásenie správcu

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu potrebnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom a ďalšie osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.